יום שבת, 20 ביוני 2015

הענן בהתבוננות מקראית ובעיני חז"ל/מאמר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הענן בהתבוננות מקראית ובעיני חז"ל.

מאמר מאת: אהובה קליין.

נושא הענן מוכר לנו היטב בחיי היום, יום. ישנם ימים בהירים  כאשר השמים תכולים והחמה זורחת, אך ישנם גם ימים מעוננים  יותר בעיקר בעונת הגשמים.

מעניין במיוחד להתבונן בהם בעין מקראית, כבר בתחילת חומש בראשית בתום המבול, הענן מוזכר לראשונה במסגרת הברית שאלוקים כורת עם נח והאנושות: "ויאמר אלוקים אל נח ואל בניו אתו לאמור: ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם....ולא- ייכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא- יהיה עוד מבול לשחת הארץ.. את קשתי נתתי בענן לאות ברית ביני ובין הארץ והיה בענני ענן על- הארץ ונראתה הקשת בענן וזכרתי את בריתי אשר ביני ובינכם.." [בראשית ט,-ט"ו]

על כך אומר רש"י: כי כאשר האנושות תחטא בעתיד והדבר  יגרום לאלוקים למחשבה להביא מבול על פני הארץ, באותו רגע תראה הקשת אשר תזכיר את הברית  כי למרות החטאים - המבול לא יופיע עוד.  

ציורי תנ"ך/ הקשת בענן/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד


בתנ"ך אנו נתקלים גם בענן כבוד ה'- שהוא ענן השכינה.

רעיון זה מופיע בתיאור עקדת יצחק: כאשר אברהם לוקח אתו את יצחק, את חמורו ושני נעריו, נאמר:" ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק"[שם כ"ב, ד]

על כך מפרש רש"י: "אברהם ראה ענן קשור להר-  ומכאן הבין כי  זהו ענן השכינה המחובר להר המוריה.

כאשר בני ישראל יצאו ממצרים והלכו במדבר הם רואים עמוד ענן המראה להם באיזה מסלול עליהם ללכת: "וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש.. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם"[שמות י"ג, כ"א]

ציורי תנ"ך/ עמוד הענן במדבר/ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]


רבינו בחיי אומר: כי לשני העמודים-עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום- היו תפקידים שונים :

עמוד האש בלילה :היה מאיר לעם ישראל את הדרך ועמוד הענן : תפקידו היה: להנחות להם את הדרך.

שני עמודים אלה  שימשו כהוכחה שהקב"ה  עמהם  גם ביום וגם בלילה-  הם היו משמשים לעם ישראל עיניים במדבר  והגנה והצלה מפני המצרים ועליהם נאמר:

"ואשא אתכם על כנפי נשרים".[שמות י"ט, ד']

ואילו המצרים נידונו באמצעות שני  עמודים אלה, כפי שנאמר: "וישקף ה' אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן " [שמות, י"ד, כ"ד]

ומכאן הסיקו חז"ל: כי בקריעת ים סוף המים נעמדו כחומה  לעם ישראל מימין ומשמאל.  אך למצרים הם שימשו חימה [כעס]

ובדומה לכך מסופר על סנחריב: "והיה אור ישראל לאש "

[ישעיהו  י', י"ז]

הכוונה: לישראל עמוד האש שימש אור, אך לסנחריב: אש.

ציורי תנ"ך/ עמוד האש במדבר/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]


ורבינו בחיי מוסיף עוד פירוש: "ה' היה שוכן בתוך עמוד ענן והולך לפניהם ביום ובית דינו שוכן בתוך עמוד האש והולך לפניהם בלילה, וזהו שאמרו: הוא ובית דינו , ופירושו : הרחמים והשכינה"

עוד  מדגיש רבינו בחיי: עמוד הענן היה משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן" במילים אחרות- עם ישראל זכה לשמירה הדוקה מאת ה' – יומם וליל.

רש"י   המסתמך על דברי מכילתא, מבאר:  בזמן שעם ישראל חצו את ים סוף והים נבקע לשניים, היכן  שהם הלכו האדמה הייתה יבשה, אבל ברגע שעמוד הענן ירד הוא הרטיב את האדמה והפך אותה לטיט ועמוד האש הרתיח את המקום  , כך כשהמצרים מגיעים אחריהם , רגלי סוסיהם  שוקעים  בטיט ומפאת החום של עמוד האש - נשמטו  הטלפיים שלהם.

ציורי תנ"ך/ העננים במעמד הר סיני/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]


גם בזמן מעמד הר סיני התורה מזכירה את הענן:" ויהי קולות וברקים וענן כבר על ההר" [שמות. י"ט, ט"ז].

זו הייתה התרחשות מיוחדת – כי הענן , הקולות  והברקים, הוכיחו לעם ישראל שהקב"ה ממתין להם על ההר עוד לפני  יציאתם לקראת ההר.[דברי רש"י]

דוד המלך  מתפעל מיופי הבריאה, מתבונן בעננים ואומר: "מעלה נשיאים [עננים] מקצה הארץ.." [תהלים קל"ה, ז]

העננים מופיעים גם כמשל: "נשיאים ורוח וגשם אין איש מהלל כמתת שקר" [משלי כ"ה, י"ד] הכוונה- אדם שבפיו מבטא דיבורים רבים ללא תוצאות מעשיות.

יש אומרים: כי האבנים המשובצות בחושן המשפט- אותן היה עונד הכוהן הגדול במקדש –הובאו על ידי עננים אשר שאבו אותן מנהר פישון הנובע ממקורותיו בגן עדן- ומשם מקור האבנים האלוקיות.

הבה נייחל לעם ישראל שענן השכינה ירחף מעלינו יומם וליל וישמש כהגנה מכל האויבים והמקטרגים . השלום  יהיה מנת  חלקינו - כנאמר: "כי לא ייטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב"[תהלים צ"ד, י"ד]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אין תגובות:

פרסום תגובה

הרב אבינר