יום רביעי, 31 באוקטובר 2012

פרשת וירא-כיצד משמש אברהם דוגמא אישית?/אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת  וירא- כיצד משמש אברהם דוגמא אישית במעשיו?
/ אהובה קליין

פרשת וירא פותחת בפסוקים:  " וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח- האוהל כחום היום וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה"
מתעוררות כבר בתחילת הפרשה כמה שאלות:
א] מדוע  אלוקים בא לבקר את אברהם?
ב] מדוע באו דווקא שלושה מלאכים?
ג] מאין למד רש"י כי אותו  היום - היה השלישי למילתו של אברהם?
ד] מדוע הכתוב מציין שאברהם ישב בפתח האוהל וכי משנה הדבר- האם אברהם ישב או, עמד?
ה] מדוע כביכול עזב אברהם את נוכחות ה' שבא לבקרו ורץ  במטרה להכניס אורחים?
 התשובה לשאלה ראשונה, השנייה והשלישית: אלוקים בא לבקר את אברהם לפי דברי רש"י – לפי שאותו יום - היה השלישי למילתו ואברהם חש עדיין כאבים בגופו לפיכך הקב"ה מקיים בעצמו מצוות ביקור חולים ובא לבקרו.
רש"י מסתמך בדבריו על הגמרא: [בבא –מציעא פ"ו, ע"ב] על סמך מאמרו של ר' חמא  בר חנינא ועל כך מתפלאים חז"ל: מהיכן ניתן לדעת בוודאות שהיה זה  דווקא היום השלישי למילתו של אברהם?
על כך עונה תשובה יפה- האדמו"ר ר' ישראל מצ'ורטקוב: ידוע לכל-  שהעולם עומד על שלושה דברים: על התורה, על העבודה ועל גמילות החסדים [מסכת אבות א, ב] שלושת האבות מסמלים את שלושת היסודות הנ"ל, אברהם מסמל את גמילות החסדים לכן מצוות  הכנסת אורחים הייתה מאד חשובה לו והוא השתוקק לקיימה בכל מאודו., אך מצד שני נוצר פער בין היכולת לקיים את המצווה לבין מצב בריאותו, אך ה'  החשיב מאד את רצונו העז של אברהם לקיים מצווה זו.לכן ראה זאת  כעשייה בפועל ומתוך כך נבראו שלושת המלאכים וביום השלישי למילתו גבר  צערו של אברהם מאד על אי יכולתו לארח אורחים לכן ה' שלח שלושה מלאכים שנבראו במשך שלושה ימים-  בו  רצונו החזק של אברהם להכנסת אורחים היה כה בעוצמה.
התשובה לשאלה ד] מדוע  הכתוב מציין כי אברהם ישב בפתח אוהלו, לפי דבריו של רש"י אברהם התיישב בפתח האוהל כדי לעסוק במצוות הכנסת אורחים ועל מצווה זו אומרים חז"ל שהיא גדולה בערכה: " מהקבלת פני שכינה" אך יש כאן רמז לאברהם שביקש לעמוד לפני ה', ה' רומז לו לעתיד לבוא "אלוקים ניצב בעדת אל.."  [תהילים פ"ב] סימן לבנים - שה' עתיד להתייצב  בעדת דיינים בעודם יושבים.
התשובה לשאלה ה]  אברהם רץ לקבל את פני האורחים וכביכול עזב  את פני השכינה-
כי אצל אברהם ה' נגלה אליו כשכר וזה היה: "כעין עולם הבא" ולכן כאשר הייתה לו הזדמנות לקיים מצווה בעולם הזה שהרי עולם זה – הוא עולם של עשייה ממילא השכר של העולם הבא יכול לחכות.
בפרשת וירא יש גם רמז לאריאל-בית המקדש,- :"ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה" [בראשית כ"ב,י"ד]– " ה' יראה"  [242] = אריאל .יהי רצון שנזכה במהרה לבניין בית המקדש השלישי בקרוב אמן ואמן.  
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שישי, 26 באוקטובר 2012

הנה ההזמנה לתערוכת-מגן דוד בהודו/מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
שמי מופיע בצד שמאל בהזמנה- שנייה מלמעלה:gwg9l9mg63atf965kmo2.jpg
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אהובה קליין משתתפת בתערוכת מגן דוד בהודו עם אומנים ישראלים.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

השבח וההודיה לבורא עולם שזיכני להשתתף בימים אלה בתערוכה  בהודו בנושא: מגן דוד.

התערוכה מייצגת את מדינת ישראל, וההודים אוהבים מאד את הסמל היהודי: מגן  הדוד.

הם ודאי ישמחו לבקר בתערוכה.
הנה הציור שלי המוצג שם בתערוכה:


ציורי תנ"ך/ הכניסה לארץ המובטחתfl2h7l28n7fqh4fo84x4.jpg ציירה:אהובה קליין.(c)  [שמן על בד]

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום חמישי, 25 באוקטובר 2012

ציורי תנ"ך/ אברהם מפייס את לוט/ ציירה: אהובה קליין.(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

" ויאמר  אברם אל-לוט אל- נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועיי ובין רועיך כי- אנשים אחים אנחנו: הלוא כל-הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם-השמאל ואימנה ואם- הימין ואשמאילה:"[בראשית י"ג,ט]

הטכניקה:  צבעי שמן על בד.ht49pm6vu8mfagve5zug.jpg

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ הבטחת הבנים לאברהם/ ציירה: אהובה קליין.(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט- נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך"

[בראשית ט"ו,ה]

הטכניקה: צבעי שמן על בד.

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הבטחת הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הבטחת הבנים/ שיר מאת: אהובה קליין.(c)

רוח קלה לוחשת רזים
ליל יאפיל זורחים כוכבים
קרני אורם יאירו ערפילים
יפלסו דרך  להבטחת הבנים.

אברהם אבי האומה
עטור הילה קדושה
לפתע ירקיע שחקים
כנשר מעל העבים.

חיש בציווי עליון
יביט בצבא מרום
ינסה בכוחו  למנותם
כה יגדל העם.

הערה: השיר בהשראת פרשת: לך-לך[חומש בראשית]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת לך-לך-מדוע נמשלו ישראל לכוכבים?/ מאמר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת לך-לך- מדוע נמשלו ישראל לכוכבים?/ מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו ישנה הבטחה לאברהם אבינו- כי עם ישראל יתרבה  בדומה לכוכבים בשמים:
"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא שמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך:"[בראשית ט"ו,ה]
אך לפני כן ישנו דימוי נוסף:
"ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את- עפר הארץ גם זרעך ימנה" [שם י"ג,ט"ז]
השאלות הן:
א] מה  כוונת הכתובים במילים:"ויוצא אותו החוצה.."-מהיכן ה' הוציא את אברהם?
ב] מדוע ישראל נמשלו דווקא לכוכבים?
ג] מדוע בפסוק אחר ה' ממשיל את ישראל לעפר – האין בכך סתירה  לדימוי הכוכבים?
התשובה לשאלה א]
רש"י מביא  שלושה פירושים:
1] לפי פשוטו: הוציא ה' את אברהם מהאוהל החוצה כדי להביט בכוכבים-להם נמשלו ישראל-להגיד שמספרם יהיה כה רב כמספר הכוכבים אשר לא ניתן למנות אותם.
2] אמר ה' לאברהם:אם לאחר התבוננות בכוכבים,הגעת למסקנה:שלא יהיה לך בן,צא החוצה מהאצטגנינות=חכמת המזלות,[ידיעת העתידות לפי מצב הכוכבים ברקיע]אין שום חשש לכך,לפי ש"אברם" אין לו בן,אבל :"אברהם" יש לו בן,המזל שראית- הוא מזלו של :"אברם" אבל מרגע ששמך ישתנה ל:"אברהם" המזל משתנה לטובה והוא הדין לגבי אשתך:"שרי" אומנם לא תלד,אך ברגע ששמה יהיה:"שרה"- עתידה ללדת בן.
3] ה' הוציא את אברהם מחללו של העולם והגביהו  למעלה מן הכוכבים והמזלות –לפי שאינו נתון לשליטתם.
לכן התורה נקטה בלשון הבטה-הכוונה מי שעומד למעלה ומביט למטה.
התשובה לשאלה ב]
לפי הגאון רבי מאיר שפירא[ראש ישיבת חכמי  לובלין]: נאמר לאברהם להביט בכוכבים ולספור אותם-כדי להמחיש לו  כי כשם שאין בן אנוש מסוגל לספור את כל הכוכבים-כך יהיו מספר בני ישראל.
ובנוסף היכולת  שלהם תרקיע שחקים ותגיע לעוצמה אדירה.
לפי האדמו"ר רבי חיים מצאנז: הכוכבים נראים מרחוק קטנים מאד, אבל בסביבתם-בשמים ענקיים וכבירים במיוחד.
בדומה לכך יהיה מצבם של עם ישראל, על פני כדור הארץ יראו קטנים,
אך בניגוד לכך, במרומים הם יחשבו בעיני ה' לנכבדים וחשובים מאד.
התשובה לשאלה ג]
לפי דברי הרד"ק[רבי דויד קמחי]
הביטוי:"ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים"[בראשית  כ"ב,י"ז]מובא על דרך ההגזמה.
ולפי המדרש: יש כוונה עמוקה במשל זה- בזמן שעם ישראל עושים את רצון ה'-הם משולים לכוכבים.
אך בזמן שאין הם עושים רצונו של  מקום – משולים לעפר הארץ והאויבים עשויים לרמוס אותם בקלות.
בדומה לכך נאמר בתלמוד הירושלמי[שקלים א',ה']:"אומה זו[הכוונה לישראל] משולה לעפר ומשולה לכוכבים,כשהם יורדים-יורדים עד עפר: וכשהם עולים עולים-עולים עד לרקיע..."
ומדרש נוסף לפי חז"ל:כשם שעפר הארץ מפוזר בכל העולם כך גם עם ישראל יהיו מפוזרים על פני כל תבל.
כשם שהאדמה נתונה לדיש-כך בתקופות קשות העם נרמס על ידי הגויים.
וכשם שעפר הארץ מכלה מתכות,אך הוא עצמו  נצחי.כך גם עם ישראל גם אם עובר תקופות קשות של משברים  ומלחמות עם אויביו,הרי לעומת אומות  העולם הקמות ונופלות-עם ישראל יישאר תמיד  לעד.
לאור האמור לעיל, ניתן להגיע למסקנה: הקב"ה הבטיח לאברהם: עם ישראל עתיד להתרבות ככוכבי השמים,והיום אנו רואים כי למרות שעברה על האומה שואה קשה ואכזרית,אט,אט  היא שוב  שבה אל עצמה ובע"ה בהמשך  תתרבה ככוכבי  השמים.
כדי  להחיש את המשך תהליך התרבות עם ישראל,חייבים אנו לשאוף להיות דבוקים בקב"ה ולקיים את התורה ככתבה ולשונה.
 והתוצאה :נזכה להמשיך להתרבות ככוכבי השמים ויחד עם זאת לשמש אור לגויים.
אך מנגד,אם  חלילה נתרחק מתורתנו הקדושה  נידמה לעפר הארץ-
שכל האויבים יכולים לרמוס אותנו ולהשפילנו עד עפר.
יהי רצון ועם ישראל יתאחד כולו סביב התורה הקדושה ויאיר לעולם כולו.
ויתקיים בנו הפסוק:"קומי אורי כי- בא אורך וכבוד ה' עלייך זרח ,כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה:והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך" [ישעיהו ס,א-ג]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ אברהם ומלכי-צדק /ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

"ומלכי-צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כוהן לאל עליון:ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמ ים וארץ" [בראשית,י"ד,י"ח-י"ט]

הטכניקה: צבעי  שמן על בד.y4hswqq1zkxpqlnmlwvu.jpg

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם ומלכי-צדק/שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם ומלכי-צדק
/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

אברהם שב ממלחמת המלכים
ליבו רוגש כסערת גלים
ברמ"ח אבריו מודה לאלוקים
על הצלה אדירה מיד רשעים.

עיניו בוהקות כאגלי טל
פיו יבש וגרונו ניחר
מוחו יהרהר אחר מרגוע
מעט מזון אותו ישביע.

לפתע,כמשב רוח פתאומי
יופיע מלכי- צדק הירושלמי
לחם ויין לו יגיש
רבות מחשבות בלב איש.

הערה: השיר בהשראת פרשת לך-לך [חומש בראשית]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ אברהם חוזר עם פמלייתו ממצרים/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל- אשר לו ולוט עמו הנגבה:ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב"
[בראשית י"ג,ב]

הטכניקה: צבעי שמן על בד.tjc4ynj6zx5nz3uirb1c.jpg

*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

התמודדות-שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

התמודדות/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

עת הגיח לעולם
צפויות התמודדויות לאדם
כתינוק רך בשנים
שפתו בכי עוללים.

עם גלגלי הזמן
ידבק במלך הנאמן
יתבונן באבי אבותיו
ייטיב דרכיו ואורחותיו.

דוגמת אברהם איש החסדים
עמד בניסיונות קיים ציוויים.
בתקופת הרעב  ירד למצרים
שב עשיר ומאושר שבעתיים.

הערה:השיר בהשראת פרשת לך- לך [חומש בראשית]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה רק בארץ ישראל?/ אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת לך-לך,מאין כי השכינה שורה בארץ ישראל?
מאמר מאת: אהובה קליין.
הפרשה פותחת במילים הבאות:"ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה  ברכה...וילך אברהם כאשר דיבר אליו ה' וילך איתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן וייקח אברם את שרי אשתו.... [בראשית י"ב,א-ה]
ובהמשך נאמר: "ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ"[שם י"ב,י]
השאלות המתעוררות הן:
א] מדוע ה' פונה אל אברהם לפני שמתראה איתו במראה הנבואה?
ב] רש"י מפרש את המילים:"לך-לך"="להנאתך וטובתך"- אם כן, מדוע הדבר נחשב לניסיון מתוך עשרת הניסיונות שאברהם התנסה?
ג] מאין לנו כי השכינה שורה רק בארץ ישראל?
ד] במה רצה הקב"ה  לבחון את אברהם בתקופת הרעב בארץ?
התשובה לשאלה א]
אור החיים מפרש: מביא שני הסברים לקושייה:
א] הקב"ה לא הוצרך להתגלות לאברהם מפני שאברהם על ידי חוכמתו הרבה גילה בעצמו את ה' ,מסיבה זו ה' פנה אליו ללא הקדמה לעניין.
ב] ה' היה מעוניין להעמיד את אברהם בניסיונות ,
כמו כן,רצה לבדוק את לבבו – אם הוא ראוי לעומת הדורות שקדמו לו וחטאו רבות- להתגלות אלוקית.
ואכן בדורות הבאים כאשר כבר נשתרשה האמונה  בה' והתנחלה בלבבות - ה' היה כבר מתגלה לנביאים.
המהר"ל בספרו:"נצח ישראל" אומר: הקב"ה אינו  מתגלה מייד לאברהם, כי אם היה עושה כן ,כבר לא הייתה לאברהם חופש בחירה ואם עם ישראל לא יהיו זכאים תתבטל הבחירה, מסיבה זו התורה אינה מספרת לנו את זכויותיו של אברהם ,כדי להודיע כי עצם בחירת עם ישראל כבנים לה' לעד-זה  עניין סוד ה'.
לפי המדרש: אברהם התעלה יותר ויותר מעצם חקירתו והגעתו למסקנה :כי יש אלוקים.
לכן אומר הרבי מקוצק: כי חז"ל מביאים את קושייתו של אברהם:"תאמר שהעולם בלי מנהיג"? הייתה קושייה רצינית ביותר שסתרה את הדעות ששררו בעולם העתיק,ובכוחה היה לבסס את האמונה בבורא עולם לאורך כל ההיסטוריה של האנושות עד ימינו אנו.
התשובה לשאלה ב]
רבי פינחס הורביץ עונה על שאלה זו :הכתוב מתאר שאברהם קיים את ציווי ה' במילים הבאות:"וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'"
[בראשית י"ב,ד] מכאן ניתן להבין כי אברהם לא הלך לארץ ישראל מתוך רצון  של טובת- הנאה למענו.אלא למען קיום המצווה שה' הטיל עליו,הניסיון היה לבחון את אברהם האם הוא- לאחר שהובטח לו -כי ילך לטובתו  והנאתו- ילך במחשבה  להפיק מעצם הליכתו טובת הנאה,או שהוא יתעלם מהבטחת ה' וילך מתוך רצון אמיתי לקיים אך ורק את מצוות ה'? והנה  התורה מדגישה לנו את כוונתו הטהורה,אך ורק לציית למצוות אלוקים  ,וניתן לראות עד  כמה הצליח להתמודד יפה ועמד בניסיון האלוקי ומכאן שהוא ראוי לשליחות האלוקית  שהבורא הטיל עליו.
התשובה לשאלה ג]
ההוכחה לכך שאין השכינה שורה,אלא בארץ ישראל בלבד היא מתוך התבוננות בפסוקים, שהרי כאשר היה  אברהם מחוץ לגבולות הארץ הוא שמע:"לך-לך מארצך" אבל לאחר שהגיע כבר לארץ הקדושה,אז התגלה אליו הקב"ה בכבודו ובעצמו ואמר לו:"לזרעך אתן את הארץ הזאת"[שם י"ב,ז]
ומתוך עיון בחומש בראשית אנו מגיעים לידי מסקנה ,כי  הבורא התגלה לשלושת האבות:אברהם,יצחק ויעקב- בארץ ישראל בלבד ,על כך אמרו חז"ל במסכת כתובות [ק"י,ע"ב]:"לעולם ידור אדם בארץ ישראל..שכל הדר בארץ ישראל,דומה כמי שיש לו אלוה:וכל הדר בחוצה-לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה"
התשובה  לשאלה ד]
על ידי שבארץ ישראל היה רעב באותה תקופה,כפי שהכתוב מציין:"ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ" [שם י",י]
- למדים אנו כי אברהם עמד בעוד ניסיון,כפי שמסביר רש"י: הרי ה' הבטיח לו שיברכו ויגדלו, והנה במקום הברכה הצפויה מתרחש רעב קשה,אין אברהם שואל שאלות והוא יורד מצרימה.
ואכן יותר מאוחר עם שובו ארצה נאמר:"ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עימו  הנגבה:ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" [שם י"ג,א-ג]
לסיכום: לאור האמור לעיל, ניתן להבחין באילו התמודדויות קשות  נתון אברהם במהלך חייו ומתוך אמונתו האיתנה בבורא עולם,הוא מצליח לעמוד בכל הניסיונות.
וגם זוכה להצלחה גשמית.
עוד ניתן להסיק כי אין השכינה שורה,אלא רק בארץ ישראל.
יהי רצון והגאולה תבוא בקרוב וכל  היהודים  ינטשו את ארצות הניכר ויעלו לארץ ישראל -אשר השכינה שורה רק בה ויחדיו נזכה בע"ה לחזות בבניין בית המקדש השלישי.אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם וניסיונותיו/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם וניסיונותיו
שיר מאת: אהובה קליין (c)

החמה מאירה פנים
שמים כחולים מרננים
לאוזני אברהם קולות אלוקים
אש בעצמותיו יקיים ציוויים.

ניסיונות משמים נתנסה בחיים
כתווי כינורות עולים ויורדים
מבית אביו ניתק במהרה
כזרע מאדמה - לארץ בחירה.

בתקופת יובש צמא ומחסור
ירד מצרימה רעב לשבור
לכנען ישוב ברכוש גדול
יודה לאלוקים בשיר מזמור.

הערה: השיר בהשראת פרשת לך- לך [בראשית]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 24 באוקטובר 2012

"ולא מצאה היונה מנוח" /שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ולא מצאה היונה מנוח.."
 שיר מאת אהובה קליין (c)

"ולא מצאה היונה מנוח.."
כבר מתקופת המבול ונוח,
יונה קטנה וצחורה-
עמידה בכל צורה.

"ולא מצאה היונה מנוח.."
אמיצה ושואבת כוח!
עוברת מכשולים וגלויות,
רדופה חיצים ובליסטראות.

"ולא מצאה היונה מנוח.."
פורשת כנפיה- נגד הרוח,
יש והיא מדממת ופצועה,
זועקת לה' לישועה.

"ולא מצאה היונה מנוח.."
מייחלת לבוא המשיח,
מתפללת באמונה לאלוקים-
כי לפיה יגיש עלה זיתים.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם איש חסדים/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם איש  חסדים 

 שיר מאת אהובה קליין (c)


אברהם איש חסדים-
מנסה לבקש רחמים   -
על אנשי סדום החטאים.
בשרו נעשה חידודים.

אברהם איש חסדים,
בפיו מילות תחנונים.
נשמתו בוערת בעצמותיו-
כשדה קוצים –מראשותיו.  

אברהם איש חסדים,
תר אחרי כמה  צדיקים-
כמסייר בשטח דרדרים
ומייחל לקטוף שושנים.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת,לך-לך, מדוע נבחר אברהם להפיץ את האמונה?/ מאמר מאת: אהובה קליין.(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת: לך - לך מדוע נבחר אברהם להפיץ את האמונה?
מאת: אהובה קליין .

הפרשה פותחת במילים: "ויאמר ה' אל אברם לך- לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"
נשאלות כאן כמה שאלות:
א] כיצד  משתנה  מעמדו של אברם בארץ ישראל?
ב] מדוע נבחר דווקא אברם להפיץ את האמונה בארץ?
ג] לאילו ברכות זכה אברם ומדוע?
התשובה לשאלה א]
בגמרא בר"ה אומר ר' יצחק שישנם כמה דברים שקורעים את גזר דינו של האדם: "אילו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה...ויש אומרים אף שינוי מקום" ההוכחה לכך- כל עוד אברם היה בחרן לא זכה לבנים, אבל מיום שגר בארץ ישראל זכה לבנים, לפי הסבר הגמרא: ר' יצחק אומר שלא בדיוק שינוי המקום גרם לאברהם להוליד בנים, אלא דווקא הגעתו לארץ ישראל שיש לה סגולה מיוחדת - ביכולתה להשפיע בברכה על מי שנמצא בתוכה.יש אף הולכים רחוק יותר ואומרים שגם בתוך ארץ ישראל כשאדם עובר ממקום למקום יכול לשנות את מזלו, כמו שנהוג להגיד:"משנה מקום משנה מזל"
התשובה לשאלה ב]
אברהם  נבחר על ידי הקב"ה להפיץ את האמונה – לפי שהוא עמד בעשרה ניסיונות שה'  ניסהו.
ניסיון ראשון: הגלות.
ניסיון שני: רעב בארץ.
ניסיון שלישי:המצרים לקחו לו את  שרה.
ניסיון רביעי התנגשות עם ארבעה מלכים.
ניסיון חמישי: לקח את הגר כאשר התייאש להוליד.
ניסיון שישי: ברית מילה בגיל מבוגר.
ניסיון שביעי : העוול שעשה לו מלך גרר בלקיחתו את שרה.
ניסיון שמיני: הרחקת הגר
ניסיון תשיעי: הרחקת בנו ישמעאל וזה כאב לו מאד.
ניסיון עשירי: עקדת יצחק.
הקב"ה מנסה  את הצדיקים כמו שכתוב [תהילים י"א, ה]" ה' צדיק יבחן" , הניסיונות כוללים עינויי נפש ועינויי גוף- כמו שכתוב:"למען ענותך לנסותך לדעת את אשר  בלבבך התשמור מצוותיו אם לא.." [דברים ח, ב] "כי מנסה ה' אלוקים אתכם לדעת הישכם  אוהבים את ה' אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם" [דברים י"ג ד]
מכאן שהקב"ה בוחן את המנוסה כיצד יגיב בזמן עינוי הנפש והגוף, אבל גם באותו זמן מוכיח לכל העולם את התנהגותו החיובית - המשמשת דוגמא אישית.
התשובה  לשאלה ג]
 אברהם זכה לשלוש ברכות  כמו שכתוב:"  ואעשך לגוי  גדול  ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה" [בראשית י"ב, ב] לפי רש"י אברהם היה זקוק לשלוש ברכות אלו היות וטרחת הדרך גורמת    מטבעה לשלושה דברים : ממעטת פריה ורביה , ממעטת את הממון וממעטת את השם- היות ואין ביכולתו של אדם לקיים את צרכיו ואת צרכי שמים -כשהוא מתנהל בדרכים – כי ממונו הולך ומתמעט ,  הדרך ממעטת פיריה ורביה וממעטת את השם , על כן הברכות היו על ריבוי הבנים-" ואעשך לגוי גדול" ועל ברכת הממון- "ואברכך" ועל גדולת השם –"ואגדלה שמך" וה' הוסיף אות- במקום אברם- אברהם ואברהם בגימטריא רמ"ח-  כנגד רמ"ח איבריו של אדם.
בסופו של דבר, ניתן ללמוד על אברהם שהוא היה בעל אמונה חזקה בקב"ה, עמד בגבורה בכל הניסיונות,ארץ ישראל השפיעה  עליו באופן חיובי והוא זכה מהקב"ה לברכות.
ומתוקף היותו כה צדיק ובעל אמונה כל כך חזקה- הוא נבחר להפיץ את האמונה.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם אב המון גויים/שיר מאת: אהובה קליין.(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אברהם אב המון גויים/ אהובה קליין (c)

אברהם- אב המון גויים,
עמד בעשרה ניסיונות קשים.
ניצל מאור כשדים
ולעקוד את בנו – הסכים.

אברהם- אב המון גויים-
ניתץ, שבר- האלילים.
כחום היום- אירח אורחים
ואל ה'- קירב תועים.

אברהם- אב המון גויים,
ניסה להגן על סדום- הרשעים.
איש חסד ורב  פעלים,
זכה להבטחת הארץ והבנים.

אברהם- אב המון גויים-
מיעט בדיבור והרבה במעשים-
משורשי האומה היהודית-
שפת קודש  לה – ייחודית.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת לך-לך,לאיזו ברכה זכה אברהם?/מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת לך- לך-לאיזו ברכה זכה אברהם בפרשה?
 מאת: אהובה קליין

אחד הנושאים המעניינים בפרשה: הופעתו של מלכי- צדק מלך שלם-
המקבל בסבר פנים יפות וגם מברך- את אברהם בשובו מניצחון מלחמת המלכים,
וכך התורה מתארת את המאורע:"ומלכי- צדק מלך שלם הוציא לחם ויין,והוא כהן לאל עליון ויברכהו ויאמר:ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך וייתן לו מעשר מכל"[בראשית י"ד,י"ח]
כמה שאלות מתעוררות בתיאור זה:
שאלה א] מדוע הופיע לפתע, מלכי- צדק לקבל פני אברהם בשובו מהמלחמה?
שאלה ב] מי היה אותו מלכי- צדק, מהיכן בא?
שאלה ג]כיצד קיבל את פני אברהם ומהי  מהות הברכה שבירך?
שאלה ד] מה ניתן להסיק מקבלת פנים זו?
התשובה  לשאלה א] לגבי פשר הופעתו של מלכי- צדק,מביא רש"י שלושה פירושים:
פירוש 1] מלכי-צדק הופיע לקבל את אברהם בשובו מהמלחמה מהסיבה: כך היה נהוג בימים הקדומים- לקבל את פני השבים מהמלחמה ,אשר היו עייפים ורעבים.
באמצעות היין והלחם הייתה כוונתו של מלכי- צדק להרגיע את נפשו של אברהם.
פירוש 2] מלכי-צדק רצה להוכיח באמצעות יחס חביב זה-כי אין הוא כועס בשל הריגתו את בניו,היות וכדרלעומר היה  מלך עילם ועילם היה מבני שם.
פירוש 3] רש"י מביא מדרש אגדה: רצה  לרמוז לו באמצעות הלחם והיין- על לחם המנחות ויין  הנסכים שעתידים להקריב בירושלים בבית הבחירה.
התשובה לשאלה ב] לפי רוב המפרשים: מלכי צדק היה מלך ירושלים
באותה תקופה.
רש"י מביא, מדרש אגדה:מיהו בדיוק אותו מלכי-צדק, הוא היה בנו של נח- כלומר שם.
הרמב"ן גם סובר:  כי מלכי-צדק היה מלך בירושלים והוא מסתמך על הפסוק:"ויהי  בשלם  סוכו" [תהילים ע"ו,ג] וגם בתקופת יהושע הוא  נקרא אדני צדק, כבר אז היה ידוע לגויים-כי ירושלים  היא מקום מובחר וקדוש
כאחד ומכאן  שהיא -כנגד בית המקדש של מעלה  ששם שורה שכינה  וצדק, בנוסף על כך  מלכי- צדק היה  כהן אמיתי לאל עליון ולא  לאלילים, לכן אברהם נתן לו מעשר לכבוד ה' וזה רמז כי שם עתיד להיבנות מקדש ושם יוגשו התרומות והמעשרות.
ובבראשית רבה מוסבר: שמלכי- צדק אדוני צדק והכוונה - מלך בירושלים.
והדבר מוכח מהמילים:"צדק ילין בה" [ישעיה כ"א,א]
האור החיים אומר: כי מעניין הדבר ,שבעוד הכתוב מדבר על מלך סדום הפסיק באמצע והביא את הופעת מלכי- צדק, וזאת במטרה לדבר בשבחם של צדיקים לעומת הרשעים, שהרי מלך סדום יצא לקבל את פני אברהם בידיים ריקות למרות שמן הראוי היה שיכבד אותו במנחה ואילו מלכי- צדק שלא היה חייב לצאת לקראת אברהם ולקבל את פניו- יצא לקראתו בלחם ויין וגם בירך אותו.
התשובה לשאלה ג]
מלכי- צדק  מגיש לחם ויין ומברך את אברהם:"ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ"
הכלי יקר אומר:כי מלכי-צדק מקדים את הברכה לאברהם ורק אחר כך לה'
והסיבה לכך היא: לפי שלפני שאברהם בא והפיץ את הימצאות ה'  בעולם ,היה ה' אל עליון לפי שלא הכירו את מלכותו בתחתונים ואילו כשאברהם פרסם את מציאות ה' בעולם גם על האדמה - הכול ידעו כי ה' שולט גם על השמים וגם על האדמה, על כן נאמר על אברהם:"קונה שמים וארץ"
ועוד- לפי שרוב הברכות נובעות מטל השמים ומשמני הארץ.
לכן הזכיר בברכה:"קונה שמים וארץ"
התשובה לשאלה ד]על פי קבלת הפנים המכובדת שהעניק מלכי- צדק לאברהם,
ניתן להסיק:  כי אברהם היה לו -שם טוב  והיה חביב על הבריות והדבר נבע מתוך פעילותו למען הזולת וידוע שכל מי שחביב על הבריות ,גם חביב  אצל
הקב"ה, כמו שכתוב במסכת אבות:"כל שרוח הבריות נוחה הימנו,רוח המקום נוחה  הימנו" כלומר כל מי שאהוב למטה על הבריות- מכבד אותם, אזי הוא אהוב גם למעלה.[אבות פרק ג,י]
ועוד ניתן להבין, כי אברהם שחזר מהקרב רעב וצמא ,לא היה צריך לדאוג לעצמו כמו שאומרים: צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים.
המקור לכך על פי המדרש התלמודי[ברכות ל"ה] כי בזמן שעם ישראל עושים רצונו של מקום, אינם צריכים להתאמץ ואחרים עושים  את מלאכתם.
יהי רצון ונלמד ממעשיו של אברהם -אבי האומה ונקיים מצוות בן אדם למקום ובן אדם לחברו.וכך בע"ה נקרב את הגאולה במהרה. אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ נח והיונה/ ציירה: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

"ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה-זית טרף בפיה.." [בראשית ח',י"א]

הטכניקה: צבעי  שמן על בד.kbj2l9akr4jly2qop9fc.jpg
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

נח איש צדיק..בדורותיו/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

" נח איש צדיק... בדורותיו" / שיר מאת אהובה קליין (c)

"נח איש צדיק...בדורותיו,"
תיבה- הקים במו ידיו-
במשך מאה עשרים שנה-
כדי להציל  תבל מכליה.

"נח איש צדיק... בדורותיו"
ליצני הדור לעגו בפניו.
על אמונתו לא וויתר-
בתקווה שהגזרה תתבטל.

"נח איש צדיק... בדורותיו"
ציוויי ה'- נגד עיניו.
זכה להמשך שרשרת דורות-
בזכות חסדיו ומצוות.

בתום  עת ההתרחשות-
הארץ לבשה  התחדשות.
ממעל ריחפה יונה צחורה-
בפיה עלה זית ובשורה.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

נח והתיבה-שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

נח והתיבה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

נח כמרגלית  בערימת שחת
צדיק בדורותיו ללא פחד
כהר המתנוסס בין העמקים
כן יראה לזרים ממרחקים.

נאמנותו חוצה גבולות
על גבו משא דאגות
מסירות נפש לקרוביו ודורו.
ימלא באהבה צווי בוראו.

במשך שנים יבנה תיבה
יתרה בחוטאים על הצרה:
מבול עתיד לשטוף עולם
בשרביט אלוקים הכול נעלם.

אך לא יועילו האזהרות
ליצני הדור ירעיפו הערות
דבריו בעיניהם לעג וקלס
נבואה מתגשמת  יגיע הרס.

הערה: השיר בהשראת פרשת נח [חומש בראשית].
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח- מה תפקיד היונה?/ מאמר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח- מה תפקיד היונה?
מאת: אהובה קליין.

בפרשת נח מוזכרת היונה כעוף נאמן והיא ממלאית שליחות חשובה בפרשה.
היא נשלחת על ידי נח לאחר ששליחות העורב נכשלה.
וכך התורה מתארת את הדברים:"וישלח את היונה  מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה ולא  מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התיבה כי- מים על פני הארץ וישלח ידו וייקחה ויבא אותה אליו אל התיבה ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויוסף שלח את היונה מן התיבה ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה-זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ וייחל עוד שבעה ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד" [בראשית  ח,ח-י"ג]
השאלות הן:
א] מדוע היונה בפעם השנייה -כאשר נשלחה על ידי נח -הביאה דווקא עלה זית ומהיכן הביאה זאת?
ב] מה מסמלת היונה במקורות?
ג] באיזה אופן היונה רומזת על הגאולה העתידית?
התשובה  לשאלה א]
רש"י מביא מתוך מסכת  סנהדרין את התשובה:"א"ר אלעזר:אמרה יונה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידך,ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם,מאי משמע דהאי.,טרף' לישנא דמזוני הוא? דכתיב[משלי ל',ה']:"הטריפני לחם חוקי"[סנהדרין ק"ח]
כוונתה של היונה הייתה: להוכיח לנוח את בטחונה בה' -היא מעדיפה אפילו מזון מר-כעלה זית שאותו מקבלת מאת ה' על מזון מתוק שנעשה על ידי נח בכבודו ובעצמו.
מתברר כי את עלה הזית הביאה משערי גן עדן-לפי דברי חז"ל.
התשובה לשאלה ב]
יש והיונה מסמלת את כנסת ישראל- הכוונה לחכמי הסנהדרין ששם הייתה נפסקת ההלכה,כמו שהיונים-בני הזוג נאמנים זה לזו- גם הקב"ה אינו נפרד מכנסת ישראל.
בשיר השירים[ב,י"ד]נאמר:"יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה"
על כך מביא רש"י משל מעניין:היונה כאן מסמלת את עם ישראל כאשר יצא ממצרים, מאחוריו חיל פרעה ולפניו ים סוף,עם ישראל אינו מתייאש אף ברגעים קשים אלה וצועק לעזרה אל הקב"ה.
וזאת ממש כאותה יונה המסתתרת בחגווי הסלע מפני הנץ הרודף אחריה,אך במקום מחבואה לפתע מגלה נחש המאיים להקישה,למרות זאת איננה נרתעת וקוראת לעזרה לבעל השובך,היא עושה זאת על ידי השמעת רעש הכנפיים.
ועליה נאמר:"השמיעיני את קולך"
בהושע [י"א.י] נאמר:"אחרי ה' ילכו כאריה ישאג,כי הוא ישאג ויחרדו  בנים מים יחרדו כציפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאום ה' ".
הכוונה : גם דור המדבר וגם עשרת השבטים ישובו אל בתיהם בעזרת הקב"ה,ממש כאותה יונה נאמנה השבה מיד לביתה.
בישעיהו ח,ח] נאמר:"מי אלה כעב  תעופינה וכיונים אל ארובותיהם."
הנמשל: עם ישראל משתוקק לשוב  לארצו כאותן יונים ידועות
בנאמנותן לבתיהן.
התשובה  לשאלה ג]
עם ישראל במשך ההיסטוריה עבר הרבה צרות וגלויות ועדיין לא הגיע למנוחה ולנחלה,לכן מצפה בכיליון עיניים לגאולה גם במצבים של ערב וחשכה,כי:"ישועת ה' כהרף עין"
בדומה לאותה יונה שמוזכרת כאן בפרשת נח:"ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה.."
ודווקא:"לעת ערב" היא שבה כאשר עלה זית בפיה- במיוחד כאשר עדיין אין אור- היא באה לבשר את  הגאולה.
לסכום, היונה  פעמים מסמלת את כנסת ישראל ויש ומסמלת את ישראל.
היא ידועה בצניעותה, במסירותה ונאמנותה לבן הזוג שלה ממש כמו שהקב"ה – האוהב את בניו ודואג להם תמיד.
יהי רצון ובקרוב ממש תבוא הגאולה לעם ישראל.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום שלישי, 23 באוקטובר 2012

ציורי תנ"ך/ הקשת בענן/ ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ויאמר אלוקים זאת אות-הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם:
את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן.."
[בראשית ט,י"ב-ט"ו]
הטכניקה: שמן על בד.k8n9lva1lnv0swnw8m9o.jpg
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח-שבועה אלוקית בפרשה-כיצד?/מאמר מאת: אהובה קליין .

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח- שבועה אלוקית בפרשה- כיצד?
אחד הנושאים המרתקים בפרשה: הבטחה האלוקית  כי המבול לא ישוב עוד והדגמת  האות: קשת בענן.
התורה מתארת את ההבטחה בפסוקים הבאים:
"וירח ה' את ריח הניחוח ויאמר ה' אל ליבו לא אוסיף לקלל עוד  את- האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את- כל חי כאשר עשיתי..." [בראשית ח,כ"א-כ"ב]
רש"י אומר: כי היות והקב"ה כפל את המילים:"לא  אוסיף" והזכיר זאת פעמיים, מכאן  שזו לשון שבועה ולא הבטחה פשוטה וההוכחה לכך-  ניתן למצוא בדברי ישעיה:"אשר נשבעתי מעבור מי נח..." [ישעיה נ"ד,ט]
ועל כך דורשים חכמים במסכת שבועות: [דף ל"ו] שכל כפל- לשון דינו כשבועה.
ובהמשך ההבטחה לנוח ובניו:"ויאמר אלוקים אל נח ואל בניו אתו לאמור :ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם...
והקימותי את בריתי אתכם ולא ייכרת כל בשר עוד מימי המבול ולא יהי עוד מבול לשחת הארץ...את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ והיה הענן בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן.."
[בראשית ט,ה-י"ז]
הקורא קטעים אלה ישאל כמה שאלות:
שאלה א] מדוע הקב"ה החליט  סופית - לא להביא עוד את המבול לעולם?
שאלה ב] מדוע המילה :"ברית" חוזרת על עצמה שש פעמים?
שאלה ג] הבאת האות: הקשת בענן- לשם מה? וכי לא די בשבועה אלוקית?
שאלה ד]לשם מה  המילה:"ענן"  חוזרת כמה פעמים?
התשובה לשאלה א: החלטת ה' - לא להביא יותר את המבול נעוצה בכוח  תפילת נח, הרי התורה מספרת כי נוח הקים מזבח לה':
"ויבן נח מזבח לה' וייקח  מכל הבהמה הטהורה..." [שם ח,כ]
מכאן שנח לא היה כפוי טובה, הוא התפלל בכוונה כדי להודות לה' על הצלתו והצלת משפחתו יחד עם שאר בעלי החיים שהיו בתיבה.
על חשיבות התפילה אומר דוד המלך בתהילים:[ מזמור ק']
"מזמור לתודה הריעו לה'.."
מהמילים:"וירח ה' את ריח הניחוח" לומדים אנו - כמה הייתה נחת רוח  לבורא עולם מתוך כוח תפילתו של נוח.
מכאן ניתן ללמוד, עד כמה חשובה התפילה הנאמרת בכוונה.
התשובה לשאלה ב]:המילה:" ברית"- חוזרת שש פעמים,
לפי דעת קדמונים: הסיבה היא, להזכיר את הברית כנגד שישה ימי הבריאה,אך  לגבי השבת אין צורך בהוספת:"ברית" מפני שהשבת בכבודה ובעצמה:"אות ברית" וההוכחה לדברים, כתוב:"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם..."
התשובה לשאלה ג: לא היה די בשבועה, אלא אלוקים הוצרך להביא אות בשמים- את הקשת בענן.
לפי דברי רש"י: הסיבה לכך- לפי שנח חשש לעסוק במצוות פיריה ורביה ,שמא העולם ימחק פעם נוספת על ידי מבול, לכן ה' הבטיח לו בשבועה  כי לא ישחת עוד העולם ולקיום הברית וחיזוקו – הראה לו את הקשת בענן, מעניין הדבר כי בהבטחה- במילה:" לדרות" -
חסרה האות ו', לפי שלא כל הדורות הוצרכו לאות -היות והיו צדיקים גמורים.
כך סובר  רש"י ומביא  מדרש:המזכיר את חזקיהו מלך יהודה  ודורו וכן את דור אנשי הכנסת הגדולה-  שהיו מרבים  תורה בישראל וכפי שמסופר במסכת אבות, העמידו  תלמידים הרבה.
התשובה לשאלה  ד: המילה : ענן מודגשת בפסוק:"והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן" [בראשית ט,י"ד]
על כך אומר רש"י: כי בנוסף למשמעות הפשוטה למילה:"ענן"  יש גם משמעות רוחנית והיא: עניין של פורענות ואבדון במצב שחס ושלום המצב ידרדר שנית מבחינה מוסרית, כמו שנאמר:"יום עברה היום ההוא, יום צרה ומצוקה  יום שואה ומשואה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל [צפניה א, ט"ו]לפי זה עם תעלה במחשבתו של הקב"ה להביא חושך ואבדון- אז תראה הקשת בשמים והקב"ה יזכור את הברית.
לאור האמור לעיל- ניתן ללמוד כמה  חשובה התפילה ומה כוח השפעתה לשנות אף גזר דין על הברואים.
עוד ניתן ללמוד , כי האות: קשת בענן -היא אות אלוקית לנצח  נצחים
לכל האנושות המזכירה את השבועה כי בכל מצב המבול לא ישוב עוד.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום חמישי, 18 באוקטובר 2012

ישנו צדיק/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ישנו צדיק/ שיר מאת: אהובה קליין©

ישנו צדיק כנח בדורותיו
מאמין  בה' שומר מצוותיו
לפניו  מתהלך  בתמימות
תיבה  יבנה במסירות.

גם אם ליצני הדור
   בלעגם יניסו  האור
בציוויים יתמיד כארי
לאור צחוקם הנערי.

ישנו צדיק כאברהם
בעוז רוחו נלחם
למען סדום ועמורה
הסר העונש הנורא.

ישנו צדיק כמשה במנהיגים
ייאות למחיקת שמו מהכתובים
מסירות נפש רבה באמתחתו
למען הצלת  ורוממות עמו.

בכל דור יקום צדיק
המר ינסה להמתיק
למען העם העתיק
נשמתו וכוחו יעניק.

הערה: השיר בהשראת פרשת נח [חומש בראשית.]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

ציורי תנ"ך/ נח בונה תיבה / ציירה: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ויעש נח ככל אשר ציווה אותו  אלוקים,כן עשה:"
הטכניקה:שמן על בד.vt6tcotf5ffwi8bi7nmf.jpg
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח-האם נח היה צדיק מושלם?/ אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח- האם  נח היה צדיק מושלם?
מאמר מאת: אהובה קליין.
הפרשה פותחת בפסוקים הבאים:
"אלה תולדות נח,נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך- נח ויולד נח שלושה בנים את שם  את- חם ואת- יפת ותישחת  הארץ לפני אלוקים ותימלא הארץ חמס וירא אלוקים את- הארץ והנה נשחתה כי –השחית כל- בשר את דרכו על הארץ:ויאמר אלוקים לנח קץ כל- בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את-הארץ: עשה לך תיבת עצי גופר קינים תעשה את התיבה וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר" [בראשית ט-ט"ו]
השאלות הן:
א] האם נח היה צדיק מושלם?
ב] מדוע החליט הקב"ה  להביא עונש כה חמור-  את המבול על העולם?
ג] מדוע נצטווה נח לבנות תיבה  למטרת הצלה,הרי ישנן אפשרויות רבות ואחרות?
התשובה לשאלה א]
לפי דברי רש"י : שני פירושים:
היות וכתוב:"צדיק  תמים היה בדורותיו" נחלקו רבותינו בדעותיהם:
א] יש הדורשים את נח לשבח- שאפילו בדורותיו שהיו סביבו רשעים,לא למד ממעשיהם.
ב] יש הדורשים את נח לגנאי וטוענים- שלעומת צדיקי הדור לא נחשב כלל לצדיק ובמיוחד לעומת אברהם אבינו.
לפי דברי רבינו בחיי:"והזכיר הכתוב בצדיק הזה שלוש מעלות של שבח שהן בהפך מבני דורו:
האחת: שהיה צדיק במעשיו, לא איש חמס כבני דורו שכתוב בהם ותמלא הארץ חמס.
השנייה: שהיה תמים והוא השלם בכל מידותיו,כי הבהמה השלמה בלי מום יקראנה הכתוב:"תמימה" כלשון הכתוב[במדבר י"ט]:"פרה אדומה תמימה"-אשר אין בה מום. ומום האדם היא המידה המגונה.
..וזה ההפך מבני דורו שהיו בעלי מידות מגונות"
והמידה השלישית שהצטיין בה נח: היא שהתהלך לפני אלוקים- למרות שידע את כוחות הכוכבים והמזלות הוא לא עבד לצבא השמים, אלא ידע שיש מנהיג לעולם- הלוא הוא הקב"ה והאמין רק בו ,לעומת בני דורו שהיו  עובדי כוכבים והמזלות.
ולפי בעלי התוספות ["הדר זקנים"] :נח נמנה עם שלושה צדיקי עולם בנבואת יחזקאל י"ד,י"ד.
והצד השווה בשלושתם,שכולם הספיקו לראות במהלך חייהם שלושה עולמות בדומה לנח.
דניאל: ראה את בית המקדש כשהוא בנוי,חרב,ושוב בנוי.הכוונה לבית מקדש השני.
איוב: ראה את ביתו בנוי לפני כל צרותיו,אחר כך חרב,בסוף הספר מתואר: שזכה לראות את ביתו בנוי.
נח גם ראה שלושה עולמות בחייו: עולם עתיק לפני המבול, עולם חרב בתקופת המבול, ועולם מתחדש עם תום המבול.
:רבינו בחיי מסביר לנו: מי הוא האדם  הצדיק המושלם? והוא מסתמך על דברי שלמה המלך:"חכם לב ייקח מצוות ואוויל שפתיים ילבט"[משלי י]
כלומר,הצדיק האמיתי מקיים את המצוות מתוך מטרה אמיתית ובשקט ולא יעשה זאת  מתוך רעש וצלצולים,למען ירשים את הסביבה.
לעומתו האוויל: הוא ההפך הגמור,לא די שאינו משתדל לקיים מצוות,אלא מקיים עבירות ועושה זאת בפרסום רב.
התשובה לשאלה ב]
על פי מסכת סנהדרין [ק"ח,ע"א]:"אמר רבי יוחנן: בוא וראה כמה גדול כוחו של חמס[כלומר כמה  הגזל חמור מאד]
.שהרי דור המבול עברו על הכול[כלומר על כל סוגי העבירות שבתבל],ולא נחתם עליהם- גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל,שנאמר:"כי מלאה הארץ חמס מפניהם- והנני משחיתם את הארץ"
על כך האיר את עיננו הצדיק רבי חיים מקראסנה- שהיה מתלמדי הבעל  שם טוב,הוא סבר -שבדורות  הקדומים יותר - בארץ ישראל- המילה:"חכמה" הייתה ראשי תיבות=
"חילו מפניו כל הארץ"
[תהלים צ"ו,ט']- הכוונה שרק אדם בעל יראת שמים היה נחשב לחכם בעיני  אחרים.
לעומת זאת בימינו:  החכמה היא אינה אמיתית,הסביבה מעריכה אדם שנוהג  להערים על חברו ולא ללכת בדרך הישר –וכל זאת על מנת להשיג את מטרותיו, הסבר זה מרומז במשפט:"כי מלאה הארץ חמס"
לפי  רבינו בחיי: הקב"ה מאד כעס על תושבי הארץ ופעל במידת הדין, לפי שחטאם היה  רב מאד:עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים וחמס,אך גזר דינם נחתם על הגזל,על כך אמר ישעיהו הנביא:"רחקי מעושק כי לא תיראי וממחיתה כי לא תקרב אלייך"
 [ישעיהו נ"ד]
התשובה לשאלה ג]
רש"י  מצטט את דברי תנחומא:"בא וראה:למה אמר הקב"ה לנח שיעשה תיבה? כדי שיראו אותו יושב ועוסק בה ויעשו תשובה,וכי לא היה יכול הקב"ה להצילן בדברו,או להעלותן לשמים באמונתו,שאמר לו עשה לך תיבת עצי גופר,למה כך? אלא אמר הקב"ה:
מתוך שאני  אומר לו עשה לך תיבת  עצי גופר והוא עומד ועוסק בה וכורת ארזים,הם מתכנסים אצלו ואומרים:נח מה אתה עושה? והוא אומר: תיבה שאמר לי  הקב"ה שמביא מבול,ומתוך כך שומעין ועושין תשובה"
[ילקות המכירי משלי כ"ח ,וא"ה בשם התנחומא]
 ובהמשך מסופר שם: כי במשך מאה ועשרים שנה היה הקב"ה מתרה בדור המבול שיעשו תשובה,ונח נוטע ארזים וכששאלוהו לשם מה נטע את  הארזים? ענה להם נח: כי הקב"ה מבקש להביא על העולם מבול -ולכן ציווהו לבנות את התיבה,כדי שבבוא הזמן ימלט נח ומשפחתו מפני המבול אל תוך התיבה.הם היו צוחקים עליו,אבל הוא בשלו,היה משקה את הארזים כדי שיגדלו והם ממשיכים ללעוג לו על כך,אולם בסוף היה מנסר את הענפים,והם המשיכו לשאול ולהציק בשאלותיהם ,והוא בונה תיבה,כיוון שהם לא חזרו בתשובה, ה' הביא עליהם את המבול.
לסיכום, לאור האמור לעיל,ניתן להגיע למסקנה, כי נח  היה צדיק בדורו ועל כך חלוקות הדעות.
אך, לעניות דעתי בולטת במיוחד העובדה  שנוח לא התפלל  לה'- כדי לבטל את העונש הקשה, לעומתו אברהם אבינו,כאשר שמע  כי אלוקים עומד להביא על סדום ועמורה  עונש כואב מאד, התפלל והתחנן כדי שבזכות אפילו עשרה צדיקים – ה' יסלח,
גם אצל משה – מנהיג ישראל,ראינו כי פעמים רבות היה מתפלל ומתחנן שאלוקים יסלח להם על חטאם.
מסקנה  נוספת היא: כי אלוקים מאד מחמיר בחטאים בין אדם לחברו.
מסיבה זו,אין הקב"ה סולח לאנשים שכביכול עשו תשובה  לקראת ראש השנה ויום כיפור.
הם חטאו כלפי הזולת ולא ביקשו  סליחה,אין תפילתם מתקבלת כלל.
יהי רצון  שכל עם ישראל ילכו בדרכי התורה-יקיימו את המצוות שבין אדם לחברו,ומצוות בין אדם למקום ובע"ה  יזכו לכל הברכות והישועות.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

יום רביעי, 17 באוקטובר 2012

ציורי תנ"ך / דור הפלגה/ ציירה: אהובה קלין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
"ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן- נפוץ על פני כל- הארץ:"[בראשית י"א,ד]
הטכניקה: שמן על בד.
ציורי תנ"ך/ אנשי דור הפלגה/ ציירה: אהובה קליין (c)
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

דור הפלגה/שיר מאת: אהובה קליין (c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

דור הפלגה/ שיר מאת אהובה קליין (c)

באחד הימים הקדומים
ירדו מהרי קדם המורדים,
בלב ונפש מאוחדים
בלשון אחת מתאגדים.

במוחם רעיון מסעיר
לבנות מגדל ועיר-
ראשו נושק לרקיעים
נלחם בצור העולמים.

מייד החלו במלאכה
בעוז  בהתלהבות יתרה
חרוצים  כנמלים
קלים כאיילים.

אלוקים ירד מהעליונים
לחזות באלה הפתאים,
כהרף עין חלומם מחק
בלבל שפתם והפיצם כאבק..

הערה: השיר  נכתב בהשראת סיפור: דור הפלגה
המופיע בפרשת: נח.[חומש בראשית]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח- מה היה עיקר חטאם של דור הפלגה?/אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

פרשת נח- מה היה עיקר  חטאם של  דור הפלגה?
מאת:אהובה קליין

התורה מתארת את דור הפלגה במילים: "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ויהי בנוסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער  וישבו שם"
 [בראשית י"א,א-ב]
מתעוררות כאן כמה שאלות:
 א] מה היה עיקר חטאם של דור הפלגה?
ב] מה הייתה השפה בה דיברו?
ג] מדוע ה' ירד לראות את מעשיהם הרי ה' רואה מכל מקום?
ד]מאין לנו שה' נהג איתם מידה כנגד מידה ?
ה]מה היה עונשם של דור הפלגה ומדוע ?
התשובה לשאלה א] חטאם של דור הפלגה:
 א] הם היו כפויי טובה כלפי הקב"ה , רש"י לומד זאת  מהמילים:" וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם", קשה לרש"י מדוע מודגש בפסוק: "בנו בני אדם", הרי ברור שמדובר בבני אדם ולא  בחיות ובהמות.
ותשובתו: הם היו  כפויי טובה כפי שהאדם  הראשון היה כפוי  טובה ואמר לה': "האישה אשר עימדי.. "  במקום שיודה לאלוקים על כך שנתן לו אישה -לשמש אותו. כך גם אנשי דור  הפלגה היו  כפויי  טובה ולא העריכו את כל הטוב שה' העניק להם.
ב] הם פעלו נגד הקב"ה, לפי שאמרו שאין זה מן הצדק שה' ברא לעצמו את השמים- העליונים ואילו לבני אדם נתן את האדמה בלבד.לכן כוונתם הייתה לעלות לראש  המגדל ולהלחם בה'.
ג] דור  הפלגה, היו שבעים נפש וייצגו את שבעים אומות העולם והמשותף להם היה -שקיימו  את שבע מצוות בני נח.הם הכירו וידעו את סוד עליונותה של ארץ ישראל , הם החלו צועדים מהרי אררט שבמזרח לכוון ארץ ישראל ולירושלים, מסתבר שגם האדם הראשון וגם נח הקריבו קורבן בירושלים,
 אך באמצע המסע של דור הפלגה - התוכנית נהרסה על ידי נמרוד שהסית אותם להתמקם בבקעה על מנת לבנות  את העיר  והמגדל בבבל .
לכן, עצם הקמת המגדל והעיר בבבל - נחשב לחטא בפני עצמו.
והמדרש אומר:".. ומאסו בארץ חמדה שנאמר: "ויהי  בנוסעם מקדם"
"מקדם"- הנסיעה הייתה  רחוקה מ:"קדמונו של עולם".
התשובה לשאלה ב] - השפה בה דיברו היא:שפת הקודש.
התשובה לשאלה  ג]: מדוע ה' ירד לראות את המגדל והעיר של אנשי בבל?
א] כי עצם הבנייה בבבל במקום לבנות בארץ ישראל- המיועדת להפיץ קדושה בעולם,זה  החטא הראשון של דור הפלגה-  על כך ה' כועס מאד ולכן יורד מקרוב  לראות את אשר עשו.
ב] ללמד  את הדיינים כיצד לנהוג  בזמן משפט, לא לחרוץ את הדין מייד, אלא לראות ולבדוק היטב בטרם מתן פסק הדין,ואם הקב"ה  יורד ובודק בקפידה, קל וחומר שדיינים חייבים לנהוג במשנה  זהירות.
התשובה לשאלה ד]: ה' נהג עם דור  הפלגה: מידה כנגד מידה: שאמר:"הבא נרדה..." [בראשית ,י"א,ז] כנגד דבריהם: "הבה  נבנה"[לפי רש"י]
התשובה לשאלה ה: העונש:  ה' הפיץ אותם - "על פני כל- הארץ" ובלבל את שפתם.ה' הפיץ אותם כי אמרו" פן נפוץ" ודווקא ממה שחששו זה מה שקרה להם, כדברי שלמה: [משלי י,כ"ד]"מגורת רשע היא תבואנו"- הכוונה:  הרע שממנו הרשע חושש- בסופו של דבר היא תבוא עליו.
ה' בלבל את שפתם כדי שלא יבינו זה את זה  דבר שלפני כן   גרם לקיים את תוכניתם.
אך מעניין שהקב"ה לא הענישם במיתה  כמו את דור המבול- לפי שהיו מאוחדים בדעותיהם ובעיני ה' גדול הוא השלום ושנואה המחלוקת
 [כדברי רש"י]
מסקנה , האחדות מביאה שלום בעולם.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר