יום ראשון, 8 ביוני 2014

חצוצרות הכסף/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
חצוצרות הכסף
/ שיר מאת: אהובה קליין©
משה נצטווה מפי עליון
יצירת חצוצרות במדבר הישימון
יחצצרו בה בני אהרון
ברמ"ח אבריהם וכישרון.

שתי חצוצרות מספרן
פעמים ייקהלו בקולן
כל חלקי העם
אל פתח המשכן.

ואם באחת יתקעו הכוהנים
כהרף עין יגיעו הנשיאים
יש ותישמע תרועה
להחיש ישראל למלחמה.

בחצוצרות גנוזים רזים וסודות
טמונים בהן  מיניי מידות
מידת הדין והרחמים
כרצון בורא העולמים.

בהיות העם מאוחדים
כמקשה אחת אחים
יתד יתקעו בארצם לעד
דבש וחלב עדי עד.
הערה: השיר בהשראת פרשת בהעלותך [חומש במדבר]


Silver trumpets
/ poem by:Ahuva  Klein ©
Moses was ordered by Supreme
Create trumpets desert wilderness
Ihtztzro her sons Aaron
And through and talent.

Two trumpets number
Times Iikalo their voices
All parts of the nation
Do not Open Tabernacle.

If one of the priests shall blow
Presidents will instantly
There will sound fanfare
Expedite Israeli war.

Trumpets thin hidden secrets
Dimensions that lie, sexual
Degree of justice and mercy
As the will of the Creator of the Universe.

Since people are united
Siblings as a single unit
Strut lodge their country forever
Milk and honey forever.

Note: The song inspired affair Behaalotcha [Chumash Desert]


*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אין תגובות:

פרסום תגובה

הרב אבינר