יום שני, 5 בינואר 2015

מבט אל המלאכים בעין התנ"ך/מאת: אהובה קליין(c)

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

מבט אל המלאכים בעין התנ"ך/ מאת: אהובה קליין.

אומרים כי מכל מעשה טוב, או מצווה שאדם מקיים נוצר מלאך,

מתוך עיון בתנ"ך ניתן ללמוד  רבות על המלאכים.

לראשונה אנו פוגשים את המלאכים בחומש בראשית: אברהם אבינו יושב בפתח אוהלו, ממתין בכיליון עיניים לקיים מצוות הכנסת אורחים, למרות היותו  חלוש מבחינה גופנית ואז כפי שכתוב: "ויישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו... ".מבאר רש"י : כי היו אלה שלושה מלאכים, אשר כל אחד מהם ביצע שליחות משלו: הראשון -לבשר לשרה על הולדת הבן, השני- להפוך את סדום ועמורה, השלישי בא לרפאות את אברהם, מכאן משתמע כי לכל מלאך שליחות אחת בלבד.

כאשר הגר  וישמעאל מגורשים מבית אברהם ושרה למדבר  והמים כלים מן הכד, הגר משליכה את ישמעאל מתחת לאחד השיחים, לפתע, מופיע מלאך הפונה אל הגר בדברי רגיעה : "מה לך הגר אל תראי כי שמע אלוקים אל- קול הנער באשר הוא שם: קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול  אשימנו"  [בראשית כ"א י"ז]

יש והמלאכים מופיעים בחלום: כפי שחלם יעקב: "ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו"

ציורי תנ"ך/ יעקב נאבק  עם המלאך/ציירה:אהובה קליין(c) [שמן על בד]


בהמשך ,יעקב נאבק עם המלאך ובסופו הוא נפגע בגיד הנשה , אז אומר לו המלאך: "..לא יעקב יאמר עוד שימך כי אם- ישראל כי- שרית עם- אלוקים ועם  אנשים ותוכל" [שם, ל"ב, כ"ט]

כאשר יוסף- בציווי אביו, תר אחר אחיו הוא פוגש  בדרך: "איש" כפי שמתואר: "וימצאהו איש והנה תועה בשדה וישאלהו  האיש אמור מה תבקש? על כך אומר רש"י :כי מלאך זה הוא גבריאל.

את לידת שמשון הגיבור בישר מלאך באומרו לאם: "..הנה – נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן: ועתה הישמרי נא ואל- תשתי יין ושיכר ואל תאכלי כל -טמא: כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים"[שופטים  י"ג, ג-ה]

כאשר המלאך הופיע בשנית למנוח ואשתו ונשאל מה שמו? הוא ענה: "למה זה תשאל לשמי והוא פלאי"

חז"ל אומרים: כי בערב שבת נוהגים שני מלאכים ללוות את היהודי מבית הכנסת לביתו.

ואכן  המנהג הוא לקבל את המלאכים  בסעודת  ערב שבת  בפיוט יפהפה  ומרגש: "שלום עליכם מלאכי השרת...ברכוני לשלום.."

בערב ,בטרם  נלך לישון ולחדש כוחות מעמל היום, נוהגים להגיד קריאת שמע על המיטה ומבקשים את שמירת המלאכים: "מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל מאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל"

מי ייתן ונזכה כולנו תמיד  ללווי ושמירת מלאכים , כפי שנאמר: "כי מלאכיו יצווה לך, לשוֹמרך  בכל דרכך" [תהלים, צ"א, י"א]
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אין תגובות:

פרסום תגובה

הרב אבינר