יום ראשון, 19 באוגוסט 2012

פרשת ראה-משמעות הראיה בפרשה/מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)
פרשת ראה- משמעות הראיה בפרשה / מאמר מאת אהובה קליין
הפרשה פותחת במילים:"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
נשאלת השאלה מדוע התורה כותבת- "ראה" בלשון יחיד בו בזמן שהמשך הפסוק כתוב בלשון רבים?
על כך כמה מהפירושים:
א]הגאון ר' אליהו מווילנא אומר: כאן משה רבנו מעוניין ללמד ולחנך את עם ישראל שאם יקום אדם ויאמר: הואיל וכולם הולכים בדרך מסוימת, גם אני אצטרף לדרכיהם ואין אני צריך לבדוק האם הדרך טובה ,או לא. על כך באה התורה ומזהירה את היחיד:"ראה"! עליך לבדוק את הדרך שאחרים הולכים בה- האם היא ראויה לך?האם היא טובה? האם היא ברוח התורה הקדושה?
ב] האבן עזרא טוען: תיקון כלל ישראל תלוי בתיקון הפרט,התורה דורשת מכל בן אדם שאם הוא מעוניין-
לחיות  בחברה טובה, תחילה יראה ויבדוק היכן עליו לשפר את מעשיו.
ג] בעל החתם סופר אומר:לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי-
 אם הוסיף מצווה הכריע לכף זכות את כל העולם ואם עשה עברה- הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה."ראה" כל מעשה שאתה עושה עשוי להשפיע על העולם כולו לכאן או לכאן- כלומר לברכה או קללה.
המשמעות של המילה:"ראה" = ראיה מלשון חוכמה- ראיית אמת  וחוכמת אמת באים מהקב"ה, כפי שנאמר:"כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב " [שמואל –א ט"ז, ז]רק הקב"ה מסוגל לראות את האמת המדויקת ואילו האדם רואה- כל אחד באופן  פרטי באופן שונה לפי מדרגתו וחוכמתו.
על הקב"ה נאמר:"אתה הראת לדעת"[דברים ד, ל"ב]
הקב"ה אומר לכל אדם: ראה היכן אתה נמצא? מה מצבך הרוחני? תחשוב על מהלך חייך והתכלית.
הקב"ה  מתבונן בכל אחד ואחד:"וראו כל בשר כי אני ה'" [יחזקאל כ"א,ד]
אין איש שיכול להתחמק מראייתו של ה' כפי שכתוב:"אם ייסתר איש במסתרים  ואני לא אראנו נאום ה'? הלא את השמים והארץ אני מלא" [ירמיהו כ"ג,כ"ד]
על כל אדם לראות את הטוב שבבריאה בדומה לקב"ה- כפי שנאמר:"וירא אלוקים כי טוב" [בראשית]
אנחנו קרבים לחודש הרחמים והסליחות ומן הראוי שכל אחד יבדוק ויראה מה מצבו הרוחני ויבדוק את מאזן חייו.
המילה: "ראה" – הן אותיות:"האר"
 כפי שאנחנו מתפללים  ופונים בבקשה  אל ה' יום, יום:"והאר עיננו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך".
במעמד הר סיני  נאמר:"וכל העם רואים את הקולות" [שמות כ, ט"ו]
יש ראיה שטחית ויש עמוקה יותר כפי שהדבר מתבטא בלימוד הגלוי שבתורה ולימוד תורת הנסתר.
נאמר:"והיו עינך רואות את מוריך..."[ישעיהו ל, כ]
יהי רצון ויתקיים בנו הפסוק:"קול צופייך נשאו קול יחדיו ירננו כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון" [ישעיהו נ"ב,ח] שכולם יזכו לראות את המאור הגדול בתורה במהרה ובכך בע"ה נזכה בקרוב לגאולה שלמה.אמן ואמן.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

אין תגובות:

פרסום תגובה

הרב אבינר