‏הצגת רשומות עם תוויות נרות חנוכה. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות נרות חנוכה. הצג את כל הרשומות

יום שבת, 5 בדצמבר 2015

חנוכה- העוצמה הטמונה בנרות חנוכה/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

חנוכה -  העוצמה הטמונה בנרות חנוכה.

מאמר מאת: אהובה קליין.

מתוך עיון בכתובים, ידוע כי אהרון הכהן הצטער על כך שלא השתתף בחנוכת הנשיאים, מיד ניחם אותו הקב"ה ואמר לו: "חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות" [ע"פ רש"י]

ציורי תנ"ך/ המנורה במשכן/ציירה: אהובה קליין (c)[שמן על בד]הגשת סופגניות לאור נרות חנוכה/ ציירה: אהובה קליין(c)
 [שמן על בד]לאור נרות חנוכה/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]
החנוכייה  על אדן החלון/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]חנוכייה על אדן החלון והמשחק בסביבון/
ציירה: אהובה  קליין(c)נס ניצחון המכבים/ציירה: אהובה קליין.(c) [שמן על בד]

הרמב"ן סובר: שפרשה זו אמורה בנרות חנוכה וכך הוא מפרש: "אבל עניין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של נרות שהייתה בבית שני על ידי  חשמונאי כהן גדול ובניו"

ומכאן שבפרשת בהעלותך [חומש במדבר] מדובר על המנורה  שהייתה במשכן ,אך נרמז בה גם עניין הדלקת נרות החנוכייה לדורי דורות.

נשאלת השאלה מדוע היה צערו של אהרון כה עמוק?

התשובה לכך: מסתבר שבחנוכת המזבח הוקרבו קורבנות מיוחדים בהתאם להוראת שעה. הנשיאים הקריבו קורבן חטאת וגם קטורת בנדבה. קורבנות אלו מיוחדים הם - לפי שאינם  מוקרבים על ידי כל איש שנדבו ליבו, אלא על פי נבואה מיוחדת, מכאן ניתן להבין את כאבו וצערו של אהרון הכהן שלא  השתתף בחנוכה זו. על כן הקב"ה ניחם אותו באומרו: "שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות" כלומר, יש כאן  רמז להדלקת המנורה במקדש ובהמשך הדלקת נרות החנוכה לדורי דורות. ציורי תנ"ך/ בריאת האור/ ציירה: אהובה קליין(c) [שמן על בד]ציורי תנ"ך/  אור השכינה בירושלים/ ציירה: אהובה קליין(c)
 [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ משה והסנה הבוער/ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]ציורי תנ"ך/ עמוד האש במדבר מפיץ אור/ציירה: אהובה קליין(c)
מתברר  כי קיים הבדל משמעותי בין הדלקת נרות שבת לבין הדלקת נרות חנוכה. בשבת נוסח הברכה הוא: "מקדש השבת", השבת מסמלת את אורו של בורא עולם לפי שה' מאיר לכל העולם ובכך יש בכוחה של השבת להשפיע קדושה על כל העולם.

לעם ישראל ניתנת האפשרות להדליק נרות חנוכה- נרות שכביכול יש בהם את אותה עוצמה  המצויה בנרות השבת, אלא  שבעוד שנרות שבת מפיצים בנו את הקדושה- הרי מנגד-  נרות חנוכה  באים להורות לנו כיצד  להאיר גם את ימי החול באורו של ה'.

הרי נאמר בתורה: "..קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם" [ויקרא, י"ט, א]  והכוונה היא שיש לחיות חיי קדושה לא רק בשבתות  וחגים , אלא גם בימי החול כאשר אדם מכוון שכל מעשיו יהיו מתוך קדושה, לדוגמא הוא אוכל את מזונו כדי שיהיה לו הכוח ללמוד תורה. או ,אם חורש את השדה יחשוב על המטרה קדושה - לדוגמא שיוכל לתרום מעשר לעניים וירגיל עצמו תמיד לנהוג בקדושה.

 לאור האמור לעיל, ניתן להסיק: כי הדלקת נרות בחנוכה ,לא רק שיש בכוחם להפיץ קדושה ואורה, אלא הם באים להזכיר לנו כיצד לחיות נכון במשך כל ימות החול: חנוכה – מלשון חינוך- עלינו לפעול תמיד מתוך קדושה, ולקבל השראה מתוך נרות חנוכה להאיר גם את כל ימות השבוע לחיות באור הקדושה.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר