‏הצגת רשומות עם תוויות הבטחת הארץ לעם היהודי. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות הבטחת הארץ לעם היהודי. הצג את כל הרשומות

יום שבת, 29 באפריל 2017

מדינת ישראל באור התנ"ך/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

מדינת ישראל באור התנ"ך.

מאת: אהובה קליין.

העלאת תמונות


ציורי תנ"ך/ הכניסה לארץ הטובה/ ציירה: אהובה קליין (c) [שמן על בד]


העלאת תמונות

ציורי תנ"ך/ עם ישראל שולט ועליון על כל האויבים/ ציירה:  אהובה קליין
(c) [שמן על בד]

ציורי תנ"ך/ ישראל באחרית הימים.

ציור: אהובה קליין (c)


יום העצמאות  בפתח, השנה בע"ה - אנו חוגגים יום  הולדת ה- 69 למדינתנו כמדינה עצמאית ,כפי שחזה החוזה הדגול-הרצל: "אם תרצו אין זו אגדה"

עתה כל הארץ  לובשת חג- הדגלים מונפים אל- על -בראשי הבתים, השמחה מרקיעה שחקים- הפארקים מתמלאים במטיילים מכל רחבי הארץ, ובכל פינה- עשן  מיתמר אל –על, הבשר על האש ,רבים מנפנפים ואחר כך סועדים- בטוב ובנעימים..

 זו הזדמנות ,מלבד החגיגות והשירים להתעמק גם בשורשים, נשאל את עצמנו: על מה בדיוק אנו חוגגים - האם ארץ ישראל היא באמת רק שלנו, בזכות מי ומה אנו יושבים בארצנו - על מה נשפך דם כה רב של בנינו –אשר חרפו נפשם בעד מדינתנו ?

התשובות לכך כתובות בספר הספרים באופן ברור לחלוטין , מתברר כי ארץ ישראל הובטחה כבר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים: "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.." [בראשית ט"ו, י"ח]

מעניין כי לפני כן, בתחילת חומש בראשית שואל רש"י: מדוע התורה פתחה דווקא בסיפור בריאת העולם ולא במצווה הראשונה: "החודש הזה לכם"- שהיא פרשת קורבן הפסח הפותחת במצוות קידוש החודש-אשר נצטווו בה כלל ישראל?

ורש"י עונה: כי אלוקים אשר ברא את העולם ,הוא ברצונו מחליט למי נותן את ארץ ישראל!

ואם יאמרו הגויים לעם ישראל :ליסטים אתם שכבשתם את ארצות שבעה גויים, מיד עונים להם עם ישראל: הקב"ה ברא את כל העולם והוא מחליט גם על ארץ ישראל למי ייתנה, כשרצה נתן לשבעה גויים וכשרצה החליט לתת את הארץ לעם ישראל. ולכן הארץ ניתנה ביושר ובדין מאת ה'.

אך לא בכל מחיר!

ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, בתנאי - שישמור תורה ומצוות כפי שנתחייב במעמד הר סיני-כאיש אחד בלב אחד: "נעשה ונשמע"

זה התנאי החשוב על שמירת ארץ ישראל המשמש כיום בית  לאומי לעם הנבחר , רק כך תוכל להישמר לעד, כמו שנאמר: "ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטי ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ.." [ויקרא כ, כ"ב]

למה הדבר דומה? לאדם אשר שוכר דירה ובעל הבית עורך אתו חוזה, כל עוד הדייר מקיים את כל התנאים שבהסכם, הוא רשאי להמשיך לדור בדירה, אך אם הוא מפר את החוזה, בעל הבית ינקוט נגדו הליך משפטי- למען יפנה את המקום  במהירות המרבית.

ארץ ישראל היא ארץ מיוחדת, בכך שהיא קדושה, לעומת יתר הארצות שבעולם.  באמצעות מצוות רבות שתלויות בארץ שלא ניתן לקיימם  במקומות אחרים-אלא רק בה.

[כגון: מצוות שמיטה, ביכורים, מעשר, תרומה.]

ארץ ישראל- שונה מכל הארצות כפי שנאמר: "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקתה ברגליך כגן ירק: והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה- מים: ארץ אשר –ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה" [דברים  י"א, י"א-י"ג]

כלומר ארץ ישראל תלויה במטר ולא במעיינות, והגשם יורד- בתנאי שעם ישראל מקיים את המצוות, כפי שנאמר: "והיה אם שמוע תשמעו אל- מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם...ונתתי מטר ארצכם.." [שם י"א, י"ג-כ"א]

וכאן נאמר:" ארץ זבת חלב ודבש"

ישנו רעיון מאד יפה  מפי הגאון רבי מאיר שפירא: חז"ל למדו אותנו כלל:  "היוצא מהטמא- טמא: היוצא מן הטהור-טהור"[בכורות א.ב]אך חלב ודבש הם שונים :החלב מגיע מהדם שהוא טמא: "דם נעכר ונעשה חלב" למרות זאת החלב הוא טהור,

גם הדבש הוא טהור למרות שנוצר על-ידי הדבורה- שהיא בעצמה טמאה, זוהי המשמעות המיוחדת של :"ארץ זבת חלב ודבש"

במדרש  נאמר:" חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקב"ה "

בתנחומא  נאמר: "חביבה עלי ארץ ישראל שקידשתי אותה מכל הארצות"

עם ישראל שונה מכל העמים כפי שנאמר: "והייתם לי קדושים, כי קדוש אני ה', ואבדיל אתכם מן-העמים להיות לי"[ויקרא כ כ"ו]

ומדוע נקרא הר סיני בשם זה? מפני שמשם ירדה שנאה לעולם.

רבינו בחיי מביא את דברי המדרש: עם ישראל מובדל מיתר העמים , בתנאי שאינו עוסק בעבודה זרה, אך אם אינו מתרחק מעבודת האלילים, אזי משתייך לנבוכדנצר ומרעיו.

בכך שעם ישראל מקבל על עצמו עול מלכות שמים-זוכה לאור הגנוז לצדיקים ואילו הרשעים גורלם להיות בחשכה.

לסיכום, לאור האמור לעיל: כדי לשמר את מדינת ישראל כבית לאומי נצחי,    העם חייב לקיים את התורה הלכה למעשה ככתבה ולשונה ובכך, כעם נבחר בידי ה', ראוי לאחוז במדינתו כל עוד ילך בדרך מקודשת זו.

הדבר דומה לבן מלך הגר בארמון אביו ועל כן הוא חייב להתנהג בקדושה. כך עם ישראל- בני מלכים  לעיני אביהם שבשמים.

חג עצמאות שמח!
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר