‏הצגת רשומות עם תוויות גשם. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות גשם. הצג את כל הרשומות

יום שבת, 8 בנובמבר 2014

חודש חשון במבט מקראי/ מאמר מאת: אהובה קליין.

בס"ד *כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

חודש חשון במבט מקראי/ מאת: אהובה קליין.

עדיין אנו  פוסעים  בשבילי עפר זרועי עקבות חגי תשרי, שמחה, תפילות ,בקשות, איחולים, בקשת סליחה מחברים, אחדות נפלאה -ישיבה בסוכה מהודרת, ניחוח הדסים ואתרוגים.

 כהרף עין-מזג האוויר משתנה, הימים מתקצרים ,תש כוחה של חמה, ענני סתיו חגים מעל ראשינו, ציפורים נודדות אל ארצנו.

אנו שואפים לשמר את הוויי החגים הנצורים בליבנו וביתר שאת בחודש חשון אשר נקרא גם מרחשון , מה משמעות התוספת:"מר"?

על כך כמה דעות:

ישנה דעה: כי חודש זה מאופיין בטעם מר - לפי שאין בו חגים ואף לפי המסורת התרחשו בו כמה אירועים מצערים.

 יש אומרים: כי מרחשון פותח את עונת  הגשמים וטיפת המים היא מרה, כפי שנאמר: "הן גויים כמר מדלי" [ישעיהו מ, ט"ו]

בתנ"ך חודש זה נקרא בשם ירח בול: "ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החודש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו ויבנהו שבע שנים"[מלכים-א', ו, ל"ח] הכוונה לבניית המקדש על ידי שלמה המלך. זה החודש השמיני למניין חודשי השנה מיציאת מצרים בניסן, ושני לבריאת העולם מתשרי.

השם: "בול"- מלשון יבול ויש אומרים מבול שהתרחש בחודש חשון והקב"ה הבטיח לא להביא שנית את המבול לעולם.

אך הגמרא סוברת כי המשמעות היא : לשון בוללים לבהמות את המספוא מתוך הבית -שאין בזמן זה מרעה בשדה.

מזל החודש: עקרב, לפי שבחודש חשון העולם צמא למים כעקרב.

נושא המים מוזכר רבות בתנ"ך,  להלן כמה דוגמאות:". ויהי מקץ ימים ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ"[מלכים-א, י"ז, ז]

"ובני ציון גילו ושמחו בה' אלוקיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון"[יואל ב, כ"ג]

ציורי תנ"ך/ דוד המלך עורג לה' כאייל הצמא למים/ ציירה: אהובה קליין (c)
[שמן על בד]

דויד המלך אומר: "כאייל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים"[תהלים מ"ב, ב]כאן המים מקבלים משמעות רוחנית - צימאון אל ה'.

אחד משבחיה של ארץ ישראל: "כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים  עיינות-ותהומות.." [דברים ח, ז]

ב- ז' בחשוון  מתחילים בתפילה לבקש על  המטר: "ברך עלינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה." ומוסיפים: "ותן טל ומטר לברכה" .

נתפלל  כולנו שהשנה הבאה עלינו , תהיה גדושה בגשמי ברכה והשמחה והאחדות תהיה מנת חלקינו.
*כל הזכויות שמורות לאהובה קליין (c)

הרב אבינר